Leo (Eliazer Izaäk) Horneman

Musicus

 

                        Pianist en Accordeonist in, en Arrangeur voor, talloze bands.    

                        Leraar piano en accordeon                           1911 - 1943/44

Eliazer Izaäk Horneman, in het dagelijks leven Leo genoemd, groeide op in het gezin van Abraham Philip Horneman en Saartje Kaufman te Utrecht, Zij waren in het jaar 1900 in het huwelijk getreden. Leo was hun vijfde kind, nadat eerder drie kinderen waren overleden. Hun eerste kind, ook een jongen, overleed in 1913, 12 jaar oud.


Leo is een brilliante musicus geworden, of zoals hijzelf waarschijniijk genoemd zou willen worden, een brilliante muzikant.


Leo is op het Utrechtse conservatorium opgeleid in de elementaire en voortgezette theorie van de klassieke muziek. Maar al tijdens die studie kreeg de jazzmuziek zijn grote voorkeur. In zijn vrije tijd studeerde hij op de toen bekende songs, en trad op, solo of in bandjes of bands. Hij moest dat wel geheim houden want het conservatorium was er niet van gediend dat zoiets onder haar studenten voorkwam. Zijn instrument was de piano. Later kwam daar de accordeon bij, Arrangeren voor bands werd naast het spelen een hoofdtaak voor hem


De eerste bekende arrangemeten zijn van 1932,  voor de songs Alexander Ragtime en Dinah

in een viermans bezetting. Daarna is het arrangeren van jaar na jaar doorgegaan,  voor grotere bezettingen.


Zijn eerste bekende engagement heeft hij in 1933, bij Musica, de vereniging van Utrechtse muzikanten.

Een jaar later had hij al zijn eigen 6 koppige band opgericht, onder de naam Bob Bee.

De laatste band waarin hij vast speelde was The Hotmixers van Nic. van Oostrom, in Utrecht.

Zijn laatste gedocumenteerde optreden was met de “Radio Show en Swingband” van Jacq. Gerlagh op 12 april 1941 in Deventer.


Hij heeft zijn kennis en kunde ook als muziekleraar verspreid. Dit kon hij nog tot in 1942 doen. Een aantal arrangementen heeft datums van 1941 en 1942


Nog een jaar kon hij zich onttrekken aan de Duitsers, maar toen werd ook hij gevangen gezet, eerst in kamp Vught - waar hij nog één keer optrad - maar daarna werd hij, na een dag in kamp Westerbork, op transport gesteld, met 1006  anderen, naar het vernietigingskamp Auschwitz.

Hij is niet teruggekeerd zoals miljoenen anderen: vermoord in de gaskamer, omgekomen tijdens het transport of tijdens de dodenmarsen. Heel misschien heeft hij zich het leven benomen met de zelfmoordpil die hij al voor zijn gevangenschap bezat.


De datum van de overlijden is niet anders bekend dan tussen het transport en de bevrijding van Auschwitz.Dat wij nu wat meer kunnen weten van het leven en werk van Leo is allereerst te danken aan zijn vriend en collega Bertus van der Vliet en zijn echtgenote Rie Van der Vliet-Dekker. Zij konden op hoge leeftijd nog vertellen wat zij van Leo wisten en het vele wat zij van en voor hem zoveel jaren bewaard hadden ter beschikking stellen.

Ten tweede is dat Leo zelf geweest, die veel over zijn leven en werk bewaard heeft in foto’s, krantenknipsels en de vele arrangementen. Dit materiaal had Leo in bewaring gegeven bij Bertus en Rie van der Vliet.Maker van deze site is Joop Cornelissen, control-research@hetnet.nl  Het eerste doel is het bekendmaken en ter beschikking stellen van het vele dat Leo Horneman aan arrangementen van jazz- en  populaire muziek heeft nagelaten.

Meer over doel en reden is te vinden in de voorwoorden van de delen van het gedenkschrift

English text ==>Leo_kort_en_keuzes_files/Leo%20in%20brief.pdf
Naar / to 
Pianopiano.html
Naar / to 
Accordeonaccordeon.html
Naar / to 
Bandsbands.html
Naar / to 
Concert
May 3 mei
2015concert_3_mei_2015.html
Naar 
Gedenkschrift to Memoirs gedenkschrift.html
Naar / to 
Concert
May 28 nov. 2015concert_28_nov_2015.html