Bandarrangementen

 

Leo’s eigen band  “Bob  Bee  and his Boys”

Majo Marco band in Tanz-Klause Amsterdam 1938

Het begin van een arrangement voor de band van Majo Marco, 14-1-38

Scans van  bandarrangementenscans_bands.html

Beschrijving

De door Leo gemaakte bandarrangementen overtreffen in aantal en omvang ruimschoots de piano en accordeon arrangementen. Ze zijn gemaakt voor ongeveer twaalf bands, waaronnder zijn eigen band “Bob Bee and his Boys” en - waarschijnlijk -de band van Musica, de Utrechtse muzikantenvereniging. In de elf jaar die hem gegeven werden te werken “in de muziek”, van 1932 tot 1942, heeft hij meer dan 350 bandarrangementen gemaakt. Sommige titels herhalen zich één of enkele malen, maar het zijn alle apart genoteerde arrangementen, doorgaans voor verschillende bands.


Uit genoemde periode wordt in kranten- en tijdschriftartikelen Leo’s werk als arrangeur vaak geroemd. Bijvoorbeeld in “Het Vaderland”, 4-6-1939:

” ….zeker wanneer de musici zich bezighouden met één van de vele stijlvolle orkestraties die pianist Leo Horneman voor hen schrijft. Deze arrangementen, alle uitmuntend door vlotheid van het coloriet en lichtheid van toon…... ”


De bewaarde arrangementen  zijn vrijwel alle goed tot redelijk leesbaar. De meeste hebben het karakter van een ontwerpversie, dit afgeleid uit bijvoorbeeld  verbeteringen en doorhalingen. Vaak ontbreekt in de ontwerpen de pianopartij, waarschijnlijk omdat Leo die wel uit zijn hoofd kon spelen. Aan te nemen valt dat de in het net uitgeschreven instrumentpartijen bij de afzonderlijk muzikanten zijn gebleven of eigendom werden van de bandleiders.


De titels en bezettingen van alle bewaarde arrangementen zijn  in het overzicht van arrangementen weergegeven   Al het  materiaal zal vermoedelijk met ingang van 2016 in te zien zijn (en desgewenst ook gecopieerd kunnen worden) in het NJA, Nederlands Jazz Archief, te Amsterdam.


Mede dankzij medewerkers aan de bandoptredens (zie bij concert)zijn thans ruim  60 arrangementen gescand en in deze site opgenomen. Men kan daarmee een indruk krijgen van Leo’s werk.

Tot nu toe zijn geen oude geluidsopnamen van een of meer van van de bands gevonden. Voor een recente uitvoering: ga naar  concert

Lijst van bandarrangementenbands_files/Dit%20moet%20het%20worden%2019.pdf